Kamera tájékoztató

Tájékoztató a térfigyelő kamerák üzemeltetéséről és a vonatkozó adatkezelésekről

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy a cég területén vagyonvédelmi okokból képfelvétel készül.

A kamerafelvételek adatkezelője

A kamerafelvételek adatkezelője:        Adaste 2003 Kft.
Székhelye:                                           9200 Mosonmagyaróvár, Fecske utca 2.

Adószáma:                                           1301220-2-08

Közös adatkezelésben a                     Five Dent Kft-vel

Székhelye:                                           9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9.
Adatkezelő adószáma:                        23198038-1-08

Célok

Az adatkezelés célja: elsősorban az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a dolgozók, látogatók, vendégek biztonsága és vagyonvédelem.

Jogalapok

Az adatkezelés jogszabályi alapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő igazgatója, valamint az adott objektumban elhelyezett kamerák hozzáférésére kijelölt személyek és csoportok: klinikavezető, értékesítés-vezető, értékesítők, recepciósok, gépjármű-vezetők.

A rögzített képfelvételeket kizárólag az Adatkezelő igazgatósági tagjai, a klinikavezető, az adatkezelő munkavállalói, továbbá technikai segítségnyújtás esetén, az adatfeldolgozói jogosultak megismerni, az Adatkezelő, a klinikavezető vagy az MNK Bt. ügyvezetőjének utasítására, akkor, ha ez a szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása vagy bizonyítása érdekében mellőzhetetlen.

A felvétel tárolásának helye:

A Five Dent Kft székhelyén illetve felhő alapú szolgáltatásban.

Az adattárolás időtartama:

a rögzítéstől számított legfeljebb 10 nap az Adatkezelő üzletmenetével összefüggő jogos érdek miatt.

Jogok, jogorvoslat

Az érintett a GDPR 12-23 cikkelyében megállapított jogai kapcsán:

  1. a) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
  2. b) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti – ideértve az Adatkezelő jogait és jogos érdekeit is -, az adatkezelés tartamán belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
  3. c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Tel.: +36 (1) 391-1400
[email protected]

Amennyiben kérdése van vagy élni szeretne jogaival, az alábbi megbízott munkatársunkhoz fordulhat:

Megbízott neve:                                 Budai Judit

Telefon:                                              +36 96 571 290

E-mail:                                                [email protected]